Hızlı Cevap: Ney Nasıl Bir Müzik Aletidir?

Ney diye bir çalgı var mı?

” Ney “, yakın zamanlarda Farsça’ya geçmiş olup nâ veya nay (kamış) adını almıştır. Günümüzde ney, Türk sazı olarak anılmaktadır ve tasavvuf müziğinin bir simgesi haline gelmiştir. Bir müzik aleti için kullanılan çalmak yerine, Ney için üflemek tabiri kullanılır. Burada üflemenin mecazi bir anlamı vardır.

Ney nasil ortaya cikti?

Ney ‘i ilk defa Mezopotamya’da Sümerler kullanmıştır. Sümer toplumunda M.Ö. 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılan bu çalgıya ait elimizdeki en eski bulgu, M.Ö. 3000-2800 yıllarından kalan, bugün Amerika’da Philadelphia Üniversitesi Müzesi’nde sergilenen ney ‘dir.

Ney üflemeli çalgı nedir?

Ney, üflemeli çalgıdır. Sagu törenlerinde kullanmakta olan bir çalgı türüdür. Ney enstrümanının kız ney, yıldız ney, müstahsen gibi çeşitli türleri bulunmaktadır. Bu türler farklı boylara sahiptir ve farklı notalarla dizilmiştir.

Ney nedir tarihi?

Ney; sulak zeminde,muhtelif uzunluklarda yetişen bitki ve bu bitkiden üretilen nefesli bir çalgıdır. Kökeni mitolojik çağlara dayanmakla birlikte M.Ö. 3000 yılarında yaşayan Sümerlerin ve okyanus ötesi bir medeniyet olan Azteklerin bu çalgıyı kullandıkları bilinmektedir.

Ney nasıl bir şey?

Tasavvuf musikisi için çok önemli bir yere sahip olan ney, 3 ana bölümden meydana gelen bir çalgıdır. Bu bölümler başpare, kamış ve parazvane olarak isimlendirilir. Dem seslerin neyde tok, net, güçlü ve pürüzsüz bir şekilde duyurulması çok zor olsa da en alt oktavın sesleri arasında yer alır.

You might be interested:  Sık sorulan: Eteği Belinde Söz Müzik Kimin?

Başlangıç için hangi ney alınmalı?

Ney eğitimine standart olarak “Kız Ney ” ile başlanır; lakin kişinin boyu çok kısa ise ve özellikle çocuklar için başlangıçta kullanılacak ney “Yıldız, Sipürde veya Bolahenk Nısfiye” akortta olabilir. Ayrıca uzun gelmediği takdirde, isteğe bağlı olarak “Mansur Ney ” de tercih edilebilir.

Ney nasıl yapılır kısaca?

Ney, tek parça dokuz boğumlu bir kamışın içi boşaltılıp üzerine (biri arka kısmında) yedi adet delik (perde) açılması suretiyle yapılır. Sarı ve budaklı bir çeşit kamıştan elde edilen neyin ilk ve son boğumuna gümüş, altın veya pirinçten yapılan ve ‘parazvâne’ adı verilen bilezikler takılır.

Tasavvufta ney neyi ifade eder?

Tasavvuf fikrinde ney doğrudan insanı sembolize eder. Öyle ki neyin yedi deliği insan vücudundaki deliklere benzetilmiş, dokuz boğumu insanın ana rahminde geçirdiği dokuz ayla ilişkilendirilmiştir. Ney ve arif insan arasında şu benzerlikler vardır: Ney doğrudan insanı, insanın yaşam çilesini sembolize eder.

Ney ismi nereden geliyor?

Gövdesinde delikler açar da başlar nefes vermeye. O nefes verdikçe, kamıştan bir ses yükselir ki daha önce eşi benzeri duyulmamış bir huzur kaplar her yanı. Aşkın sesi yükselir ince ince. İşte o gün bu gündür Hz.Ali’nin kalbinden kuyuya akan bu sırlar, kamışın içinden geçerde ” Ney ” olur söyler sırları yanık yanık …

Ney nedir çok kısa?

Ney geçmişimizin izlerini taşıyan ve bizlere ait olan ata mirası olarak kabul edebileceğimiz üflemeli ve nefesli çalgı aletidir. Dini seslendirmeler, ilahiler başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bu müzik aleti günümüzde ise birçok müzik türünde sıklıkla yer almaya başlamaktadır.

Neyzen kime denir?

” Neyzen kelimesi, kelime anlamı olarak, “ ney icra eden kişi” anlamına gelir. Temel anlamda ney icrası anlamı taşısa da, tasavvuf açısından biraz daha zengin bir anlama bürünmüştür. Tasavvufa göre, her ney üfleyen, neyzen değildir. Neyzen, neye nefes vererek, kamışa hayat veren kişidir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Ayfon 5 Nasıl Müzik Yüklenir?

Neyin deliklerinin anlamı?

Ney, en yüksek sembolik ifadesini tasavvuf düşüncesinde bulmuştur. Tasavvuf fikrinde ney doğrudan insanı sembolize eder. Öyle ki neyin yedi deliği insan vücudundaki deliklere benzetilmiş, dokuz boğumu insanın ana rahminde geçirdiği dokuz ayla ilişkilendirilmiştir.

Kimler ney çalabilir?

Her yaşta ney üflemeye başlayabilirsiniz.

Ne kadar zamanda neyzen olunur?

Ancak bununla birlikte Neyzenlikte öğrenmek hiç bitmez. Tiz seslerle beraber diğer sesler üzerinde çalışılır. Ciddi ve istikrarlı bir çalışma ile 3 – 4 senede iyi bir duruma gelinebilir. Ney üflendikçe neyzen olunur ve ney üflendikçe ney olur.

Kaç çeşit ney var?

Kitaptaki bilgi doğrultusunda Neyler uzunluklarına ve seslerine göre toplam Oniki çeşittir diyoruz. Bu Neylerin yedi adeti, tonu naturel seslerden oluşan Neylerdir: Mi, Re, Do, Si, La, Sol ve Fa tonlarındaki Neylerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *